شنبه 30 شهریور 1398
در نشست کمیته راهبری توسعه دولت الکترونیک استان گیلان مصوب شد:

تشکیل شورای هماهنگی فناوری اطلاعات استان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/31 12:15 ویرایش : ‎1397/04/02 12:23 بازدید: 357

در نشست کمیته راهبری توسعه دولت الکترونیک استان گیلان، سند جامع فناوری اطلاعات استان مورد بحث و بررسی مجدد قرار گرفت.

در این جلسه، دکتر سعید زاهدی، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری به الگوبرداری از سند فعلی و برش هایی از آن توسط ادارات کل استان برای تولید خدمات الکترونیک تأکید نمود.

در پایان مصوب گردید تشکلی با عنوان شورای هماهنگی فناوری اطلاعات استان بوجود بیاید که مخاطبین آن حوزه فناوری اطلاعات ادارات استان می باشند، ایجاد گردد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی