شنبه 2 شهریور 1398

بررسی مسائل حوزه فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه های دیجیتال شهرستان سیاهکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/01 13:54 بازدید: 167

دکتر سعید زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت در نشست بررسی مسائل حوزه فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه های دیجیتال شهرستان سیاهکل که در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، با اشاره به در پیش داشتن انتخابات اسفند سال جاری و اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات، پیش بینی امکانات زیرساختی از جمله ارتباطات را برای اجرای این رویداد بزرگ ملی در چارچوب اهداف و برنامه های وزارت کشور را مهم دانسته و اظهار امیدواری نمود با تکیه بر دانش فنی و زیرساختی گذشته و امکانات بروز فناوری اطلاعات بتوان در برگزاری انتخابات پرشور نقش ارزنده ای ایفا کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی