شنبه 2 شهریور 1398

تمام ادارات کل استان از شبکه دولت برخوردار و در حال استفاده از آن هستند.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/20 14:21 ویرایش : ‎1398/03/23 11:24 بازدید: 152

دکتر سعید زاهدی مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت در ادامه سفرهای یک روزه خود به شهرستان ها ، این بار در نشست هم اندیشی مدیران اجرایی شهرستان رودسر که با محوریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، شرکت و سخنانی ایراد نمود.

وی در این جلسه با بیان اهداف توسعه دولت الکترونیک، بر بهره برداری کلیه دستگاه های اجرایی از اتوماسیون اداری تأکید کرد و گفت: استان گیلان جزء استان های برتر کشور در زمینه دسترسی ادارات کل به شبکه دولت بوده و بهره برداری از این شبکه به صورت صد در صدی در استان محقق شده است.

زاهدی همچنین در راستای تحقق اهداف در توسعه دولت الکترونیک و لزوم بهره برداری دستگاه های اجرایی از اتوماسیون اداری گفت: استفاده از اتوماسیون اداری علاوه بر سطح ادارات کل و فرمانداری ها، باید در سطح بخشداری ها و دهیاری ها نیز گسترش یابد.

این امر علاوه بر افزایش سطح سلامت اداری و سرعت در پیگیری امور، موجب کاهش هزینه ها و حذف کاغذ در مکاتبات اداری می گردد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت در ادامه با اشاره به تأکید دکتر اسماعیل پور، فرماندار شهرستان رودسر به اتصال تمامی ادارات این شهرستان به شبکه دولت گفت: با پشتیبانی فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری و همکاری فرمانداری شهرستان رودسر از تاریخ31/04/1398 کاغذ از فرآیند مکاتبات اداری شهرستان رودسر حذف و در آینده نزدیک با استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک پرونده های فیزیکی از چرخه اداری خارج و تمام امور به صورت تمام الکترونیکی انجام گردد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی