شنبه 2 شهریور 1398

بررسی روند اجرای سیماک در شهرستان آستانه اشرفیه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/16 12:04 بازدید: 23

دکتر سعید زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت در جلسه ای که به منظور بررسی روند اجرای پروژه سیماک در فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه تشکیل شد، این شهرستان را پیشتاز در اجرای طرح سیماک در استان خواند. وی همچنین گفت: با همکاری مسئولین ذیربط و طی برررسی و هماهنگی های قبلی، بزودی پروژه شهر الکترونیک در آستانه اشرفیه کلید خواهد خورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی