سه شنبه 30 مهر 1398

بررسی موانع و مشکلات برقراری طرح شهرداری و شهر الکترونیک شهرستان آستانه اشرفیه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/07/11 12:14 بازدید: 44

این جلسه که با حضور نمایندگانی از استانداری و اداره کل پست استان و فرمانداری و شهرداری و اداره پست شهرستان آستانه اشرفیه در دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت برگزار گردید، موانع پیش روی اجرای طرح شهرداری و شهر الکترونیک در شهرستان آستانه اشرفیه بررسی شد و ضمن بحث و بررسی و ارائه نظرات، راهکارهای مناسب در جهت پیشبرد اهداف طرح، ارائه گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی