یکشنبه 24 آذر 1398

توسعه دولت الکترونیک در استان گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/11 09:16 ویرایش : ‎1395/12/03 00:54 بازدید: 1086

به استناد ماده 6 "ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک" مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در تاریخ 20/ 12/ 1392 ابلاغی به شماره 145/ 200 مورخ 11/ 6/ 1393، استانداری‌های کشور مکلف شدند، "کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان" را به‌منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکی و هوشمند تشکیل دهند مصوبات کارگروه در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان الزامی است.

اعضای کارگروه استانی:

 1. استاندار (رئیس)
 2. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع (نایب‌رئیس)
 3. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان (دبیر)
 4. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
 5. شهردار مرکز استان
 6. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان
 7. دو نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار
 8. مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه
 9. مدیرعامل شرکت مخابرات استان
 10. یک نفر صاحب‌نظر از دانشگاه یا دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس کارگروه
 11. یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس کارگروه

اعضای "کارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان" را مدیران ارشد دستگاه‌ها تشکیل می‌دهند به‌منظور نگاه تخصصی به مباحث دولت الکترونیک با استناد به مصوبه الف صورتجلسه مورخ 7/ 2/ 1394 "کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان"، "کمیته راهبری دولت الکترونیک استان" ایجاد شد که مدیران فناوری اطلاعات عضو آن می‌باشند.

اعضای کمیته راهبری دولت الکترونیک:

 1. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع (رئیس)
 2. اداره کل فناوری اطلاعات استانداری (نایب‌رئیس و دبیر)
 3. اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
 4. اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 5. افتا
 6. سازمان برنامه‌وبودجه
 7. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 8. پارک علم و فناوری
 9. شرکت مخابرات
 10. شهرداری رشت
 11. مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

با توجه به اینکه در کمیته "راهبری توسعه دولت الکترونیک استان" مباحث فنی به‌صورت عام مورد بررسی قرارگرفته و نقشه راه ترسیم می‌شود با استناد به مصوبه ج "کارگروه دولت الکترونیک استان" مورخ 7/ 2/ 94 زیرکمیته‌های فنی چهارگانه با عناوین‌ " کمیته خدمات الکترونیک "،" کمیته شبکه و زیرساخت "،" کمیته امنیت " و "کمیته آموزش" به‌منظور دنبال‌ کردن دستور کار ارجاعی از کمیته "راهبری توسعه دولت الکترونیک استان" ایجاد شدند. انتخاب اعضای این زیرکمیته‌ها  که از کارشناسان فناوری اطلاعات می‌باشند به "کمیته راهبری توسعه دولت الکترونیک استان" واگذار شده است، اکثریت اعضاء از بخش دولتی انتخاب شده و با توجه به تعداد اعضای هر کمیته یک یا دو عضو از بخش خصوصی تعیین ‌می‌شوند.

ساختار تشکیلاتی

دولت و ملت همدلی و همزبانی