یکشنبه 24 آذر 1398

درباره دولت الکترونیک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/11 09:15 ویرایش : ‎1395/11/19 01:34 بازدید: 894

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی به استفاده دولت از ابزارهای ارتباط الکترونیکی،کامپیوتر و اینترنت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان گفته می شود.

انوع ارتباطات در دولت الکترونیک بصورت زیر دسته بندی می‌شوند:

ارتباط دولت و شهروندان(G2C)

ارتباط دولت و کارمندان(G2E)

ارتباط دولت و شرکتها (G2B)

ارتباط دولت و دیگر سازمانهای دولتی (G2G)

مزایاى دولت الکترونیک

  • دسترسى مستقیم به ادارات دولتى و مقامات و نیز تسهیل در تعاملات فیمابین ادارات با یکدیگر و مشتریان آنها
  • صرفه‌جویى در زمان و امور حمل‌ونقل و بهبود ترافیک
  • حذف و یا به‌حداقل رساندن مکاتبات کاغذی.
  • کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت آنها
  • ارائه خدمات در هرکجا و در هر زمان
دولت و ملت همدلی و همزبانی