یکشنبه 24 آذر 1398

تبادل الکترونیکی مکاتبات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/11 09:07 ویرایش : ‎1395/11/19 23:43 بازدید: 1447

تبادل الکترونیکی مکاتبات در شبکه دولت مبتنی بر سامانه‌های‌ زیر است:

1- پست الکترونیک بعنوان اولین بستر تبادل اطلاعات در شبکه دولت ایجاد شد و کماکان از آن برای مبادله نامه و فایل استفاده می‌شود.

2- سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) که اکنون بسیاری از دستگاه‌ها، ستاد‌ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه‌ای داشته باشد، از سیماد استفاده می‌کند.

3- سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه‌ای برای پیگیری مکاتبات انجام شده در شبکه دولت است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی