دوشنبه 26 آذر 1397

ثبت نام دفاترپیشخوان دولت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/17 14:52 ویرایش : ‎1394/06/19 12:28 بازدید: 16485

 ثبت نام دفاترپیشخوان دولت:

متقاضیان جدید دفتر پیشخوان دولت می بایست برای تاسیس دفترپیشخوان دولت در شهر وروستا  از طریق فراخوان ( که از طریق همین سایت اعلان می گردد) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به اطلاع شرکت کنندگان در فراخوان دفتر روستایی تیر 1394می رساند با پذیرفته شدگان فراخوان  تماس گرفته خواهد شد . لطفا از مراجعه حضوری جدا خودداری فرمائید.

درباره دفاتر پیشخوان خدمات دولت:

دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی اقشار جامعه، شناسایی مجراهای ارتباطی و تکثر کانال های ارتباطی، ایجاد ساز و کارها و بسترهای لازم به منظور عرضه ی خدمات مناسب، در دسترس بودن مراکز خدمات و... از جمله مهمترین موضوعاتی است که هر دولت خدمتگزار باید به صورت تشکیلاتی برای آنها برنامه های شفاف ومشخصی ارائه کند.

کاهش فاصله ی مراکز خدمات با مخاطبان وتوزیع متناسب امکانات در شهرها وروستاهای کشور، ضرورت ایجاد مراکز و دفاتری را در گستره شهرها وحتی در روستاهای کشور برای عملیاتی کردن این خدمات، اجتناب ناپذیر کرده است.

دفاتر پیشخوان که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری وروستایی است، از این پس به نام "دفاتر پیشخوان خدمات دولت"شناخته می شود.

درحال حاضر حدود ۱۶هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در کشور مشغول فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰هزار واحد آن در روستاها و حدود ۶هزار واحد دیگر در شهرها به عرضه ی خدمات دولتی از قبیل خدمات مخابرات، پست بانک ، آب و برق و گاز، ثبت احوال و.... می پردازد. تجربه موفق واگذاری خدمات پستی ومخابراتی به دفاتر ارتباطی بخش خصوصی و الگوسازی برای فعالیت های مشابه در بخش خدمات تأمین اجتماعی، پلیس +۱۰ و شهرداری تهران و تنوع یافتن انواع دفاتر در دست تأسیس، دولت ومجلس شورای اسلامی را به آن داشت که با مبنا قراردادن دفاتر سازمان یافته خدمات ارتباطی کشور که شامل حداقل ۱۶۰۰۰دفتر فعال در گستره شهرها و روستاهای سراسر کشور می باشند و تجمیع تمامی خدمات قابل واگذاری به آنها در چارچوب نیازهای روز افزون جامعه به انواع خدمات قابل دسترسی وتوزیع عادلانه این خدمات در شهرها و روستاها ، با تدوین و ابلاغ قوانین وآیین نامه های لازم، بسترهای قانونی را برای فعال سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در سطح کشور با نظارت دستگاه های مسئول فراهم کنند.

دفاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه های بروکراتیک ،اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ی خدماتی اعم از پست، پست بانک، مخابرات، خدمات ارتباطات و ثبت احوال و بیمه و... ایفا میکنند.

ضرورت و اهمیت این دفاتر در سال های اخیر بسیار مبین و روشن است وماهیت و کاربرد این دفاتر بر هیچ یک از مراکز اداری پوشیده نیست.

از جمله کار ویژه ها واهداف این دفاتر عبارت اند از:

  • تجمیع خدمات عمومی و دولتی و تمرکز زدایی وافزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
  • فرآیند و فرآورده های دفاتر پیشخوان خدمات دولت طبق منویات و رهنمود های مقام معظم رهبری در جهت عدالت ورزی، کاهش فساد اقتصادی واداری، سهل المسیر شدن دالان های بروکراتیک واستفادۀ عمومی وانعطاف پذیری سازمانی و رضایت بخشی بدنه اجتماع در ساحت دولت تکنوکرات والکترونیک بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی